U bent hier: Home > Fiscaliteit > Bedrijfsvoorheffing > Kinderen ten laste

Bedrijfsvoorheffing: kinderen ten laste

De bedrijfsvoorheffing wordt met volgende bedragen verminderd als u kinderen ten laste heeft.

 

Aantal kinderen
ten laste
Totale vermindering (bedragen op 1.1.2019)
per jaar per maand
1 € 432 € 36
2 € 1 248 € 104
3 € 3 300 € 275
4 € 5 784 € 482
5 € 8 556 € 713
6 € 11 328 € 944
7 € 14 088 € 1 174
8 € 17 136 € 1 428
meer dan 8 € 17 136 + € 3 072 per kind > 8 € 1 428 + € 256 per kind > 8
vb. 9 € 17 136 + (1 x € 3 072)

= € 20 208

€ 1 428 + (1 x € 256)

= € 1 684

vb. 10 € 17 136  + (2 x € 3 072)

= € 23 280

€ 1 428 + (2 x € 256)

= € 1 940

  • Indien er meer dan 8 kinderen ten laste zijn, dan wordt de verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor 8 kinderen ten laste maandelijks verminderd met
    € 256 per kind ten laste boven het achtste.
  • Een mindervalide kind telt voor twee.
  • De echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten zelf kiezen wie van beide partners de vermindering geniet.
    Hiervoor moeten zij samen een attest (pdf - 91 kB - 2p.) invullen dat door beiden ondertekend moet worden. Het attest moet aan de werkgever van de partner die recht heeft op de vermindering bezorgd worden. Ook de werkgever van de andere partner moet op de hoogte gebracht worden.
  • De niet-hertrouwde weduwe(naar) of een ongehuwde ouder heeft recht op een bijkomende vermindering van de bedrijfsvoorheffing van € 36 (bedrag op 1.1.2018). Dit is het totale bedrag van de vermindering, dus niet per kind.

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be