U bent hier: Home > Fiscaliteit > Fiscale fiche

Fiscale fiche

U kan deze informatie ook verkrijgen in de vorm van een brochure in PDF-formaat:
( - 349kb - 38 blz.)
De fiscale fiches 2019

Wat?

Jaarlijks ontvangt u van de dienst Betalingen – Wedden één of meer fiscale fiches die u in staat stellen uw belastingaangifte te doen.

Op deze fiscale fiches wordt het resultaat van alle betalingen en herberekeningen vermeld die in de loop van het jaar (van 1 januari tot en met 31 december) gedaan werden.

U ontvangt geen fiche meer met het detail van alle betalingen en herberekeningen.
 

Soorten?

Er bestaan verschillende soorten fiscale fiches.

 

  Klik op de link om een voorbeeldfiche te openen. Meer uitleg over de fiches vindt u in de pdf-brochure "De fiscale fiches 2019"

 • Fiche 281.10 ( - 124 kB - 3 blz.)
  Loonfiche waarop de inkomsten voor loon- en weddetrekkenden vermeld worden.
 • Fiche 281.12 ( - 112 kB - 2 blz.)
  Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van de activiteitswedde.
 • Fiche 281.18 ( - 111 kB - 2 blz.)
  Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden:
   
  • disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van de laatste activiteitswedde
  • ziekteverlof contractuelen 2de, 3de en 4de week
  • prepensioen
  • premie vierdagenweek
  • premie halftijdse uitdiensttreding
  • disponibiliteit ambtsontheffing.
 • Fiche 281.25 ( - 105 kB - 2 blz.)
  Loonfiche die een fiche 281.10, 281.12 of 281.18 van een voorgaand jaar wijzigt.
 • Fiche 281.30 ( - 120 kB - 2 blz.)
  Fiche waarop presentiegelden met een beroepskarakter vermeld worden.
 • Fiche 281.50 ( - 113 kB - 2 blz.)
  Fiche waarop o.a. betaalde commissies, erelonen of vacaties vermeld worden.

Aanvraag duplicaat

Bij verlies of beschadiging kunt u een duplicaat terugvinden op www.myminfin.be > Mijn documenten.Top van deze pagina

 

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be