U bent hier: Home > Dienstnota's - chronologisch

Dienstnota's - chronologisch

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van alle dienstnota's ("Nota's aan de Ordonnateurs") die de dienst Betalingen - Wedden vanaf 1 januari 2005 aan de personeelsdiensten verstuurd heeft.
 

Dienstnota's

Alle nieuwe dienstnota's zullen in dit overzicht opgenomen worden.
Oudere dienstnota's kunt u terugvinden in het archief van de dienstnota's

Als u op de titel of de datum van de dienstnota klikt, wordt het document in pdf-formaat in een apart venster geopend.

 

Indien u geen pdf-lezer op uw computer heeft, kan u een gratis pdf-lezer op uw harde schijf installeren.

 

Datum Titel Thema Formaat
27-03-2019 Planning mei en juni 2019 Planning 22 kB - 1 p.
27-03-2019 Planning maart en april 2019 Planning 22 kB - 1 p.
07-12-2018 Planning januari en februari 2019 Planning 22 kB - 1 p.
10-10-2018 Planning november en december 2018 Planning 22 kB - 1 p.
23-07-2018 Planning september en oktober 2018 Planning 22 kB - 1 p.
08-06-2018 Premie voor competentieontwikkeling 2018 Premie voor Competentie-ontwikkeling 69kB - 7 p.
05-06-2018 Opdrachten betaling bonificaties 05-06-2018 Algemeen 54kB - 1 p
01-06-2018 Planning juli en augustus 2018 Planning 22 kB - 1 p.
04-04-2018 Fiscale_fiches 2018 Fiscaliteit 39 kB - 2 p.
20-03-2018 Planning mei en juni 2018 Planning 22 kB - 1 p.
01-03-2018 Planning maart en april 2018 Planning 22 kB - 1 p.
03-01-2018 Planning januari en februari 2018 Planning 22 kB - 1 p.
01-12-2017 Vergoeding toegekend voor woon-werkverkeer 2017: opmaak fiches 281.10 Fiscaliteit 152 kB - 6 p.
25-09-2017 Planning november en december 2017 Planning 22 kB - 1 p.
28-08-2017 Nieuw formulier opzeggingsvergoeding 28.08.2017 Vergoedingen 47 kB - 1 p.
25-07-2017 Planning september en oktober 2017 Planning 22 kB - 1 p.
11-07-2017 Opdrachten betaling bonificaties 1-07-2017 Algemeen 54kB - 1 p
30-06-2017 Verbrekingsvergoedingen 30-06-2017 Algemeen 61kB - 1 p
01-06-2017 Premie voor competentieontwikkeling 2017 Premie voor Competentie-ontwikkeling 69kB - 7 p.
29-05-2017 Digitalisering weddefiches 29-05-2017 Algemeen 51 kB - 2 p.
19-05-2017 Planning juli en augustus 2017 Planning 22 kB - 1 p.
15-05-2017 Formulier Regularisatie bijdragen sociale zekerheid_bij ontslag van statutair personeel 15.05.2017 Algemeen 25 kB - 4 p.
12-05-2017 Jobstudenten vanaf 2017-01-01
2de aanpassing 12.05.2017
Algemeen 150 kB - 6 p.
02-05-2017 Controlebestanden begindatum bonificaties 02-05-2017 Algemeen 57 kB - 3 p.
03-04-2017 Controlebestand bonificaties 03-04-2017 Algemeen 60 kB - 2 p.
29-03-2017 Forfaitaire tussentijdse weddeverhogingen - Controle weddeverhogingen aanpassingen 29-03-2017 Algemeen 63 kB - 5 p.
21-03-2017 Planning mei en juni 2017 Planning 22 kB - 1 p.
01-03-2017 Opdrachten betaling schaalbonificaties vanaf 01-01-2017 aanpassingen 01-03-2017 Algemeen 133 kB - 7 p.
28-02-2017 Bevorderingen Opgave der Wijzigingen Algemeen 144 kB - 7 p.
 

 

06-02-2017

Herberekening Eindejaarstoelage, vakantiegeld en premie voor competentieontwikkeling  

 

Algemeen

 

 

49 kB - 1 p.

31-01-2017 Opdrachten betaling schaalbonificaties vanaf 2017.01.01 Algemeen 127 kB - 6 p.

 

31-01-2017 Planning maart en april 2017 Planning 22 kB - 1 p.
06-12-2016 Digitalisering Geschillendossiers Algemeen 47 kB - 1 p.
05-12-2016 Betaling wedde december in december Algemeen 51 kB - 2 p.
01-12-2016 Vergoeding toegekend voor woon werkverkeer Fiscaliteit 152 kB - 6 p.
30-11-2016 Nieuwe loopbanen Controlebestanden Algemeen 127 kB - 5 p.
28-11-2016 Planning januari en februari 2017 Planning 22 kB - 1 p.
26-10-2016 Premie voor competentieontwikkeling 2017 Premie voor Competentie-ontwikkeling 139 kB - 3 p.

 

17-10-2016 Opgaven der Wijzigingen digitaal Algemeen 45 kB - 2 p.
10-10-2016 Planning november en december 2016 Planning 22 kB - 1 p.
13-07-2016 Vakantiegeld 2016 -
13-07-2016
Vakantiegeld 51 kB - 2 p.
13-07-2016 Planning september en oktober 2016 Planning 22 kB - 1 p.
22-06-2016 Planning juli en augustus 2016 Planning 22 kB - 1 p.
20-04-2016 Stakingen_26_april_2016 Verloven en afwezigheden 72 kB - 3 p.
19-04-2016 Controletijsten
type loopbaan
Algemeen 48 kB - 3 p.
12-04-2016 Rijksregistersnummers bij toekenningstamnummers Algemeen 46 kB - 2 p.
19-02-2016 Schaalbonificaties
vanaf 2016.01.01
Algemeen 104 kB - 4 p.
30-11-2015 Vergoeding toegekend voor woon-werkverkeer: opmaak fiches 281.10 Fiscaliteit 127 kB - 5 p. 
07-12-2015 PersoPoint Algemeen 24 kB - 1 p.
03-09-2015 Aanvraag stamnummers 2015-09-03

 

Aanvraag stamnummers voorbeeld (excel)

 

 

Algemeen

30 kB - 2 p.
04-06-2015 Premie voor competentieontwikkeling 2015 Premie voor Competentie-ontwikkeling 64 kB - 7 p.
18-05-2015 Vrijwaring oude wedde Algemeen 28 kB - 1 p.
25-03-2015 Stakingen maart en april 2015 Verloven en afwezigheden 108 kB - 3 p.
26-11-2014 Vergoeding toegekend voor woon-werkverkeer: opmaak fiches 281.10 Fiscaliteit  124 kB - 5 p.
12-11-2014 Stakingen november en december 2014 Verloven en afwezigheden 108 kB - 3 p.
02-07-2014 Opzegvergoeding vanaf  01.01.2014 Vergoeding 84 kB - 6 p.
17-02-2014 Ziekteverlof contractuelen vanaf 01-01-2014 Verloven en afwezigheden 152 kB - 6 p.
22-01-2014 Betalingsfiches op
Myminfin
Algemeen 30 kB - 2 p.
10-01-2014

Contractueel personeel - deeltijdse werkhervatting na ziekte

Verloven en afwezigheden 30 kB - 2 p.
10-12-2013 Nieuwe geldelijke loopbaan vanaf 01-01-2014 Wedden 26 kB - 1 p.
09-10-2013 bpost Wedden 31 kB - 2 p
31-05-2013 Uitzonderlijke prestaties - ploegenarbeid Wedden 29 kB - 1 p.
25-03-2013 Uitzonderlijke prestatie Wedden 69 kB - 2 p.
05-02-2013 Opzeggingsvergoeding - vrijstelling bedrijfsvoorheffing Vergoeding 17 kB - 3 p.
04-12-2012 Opgaven der wijzigingen Opgaven der wijzigingen 165 kB - 4 p.
30-07-2012 Overgang van niveau B
of C naar A - Overgang van niveau C naar B
Opgaven der wijzigingen 130 kB - 3 p.
07-09-2010 Vrijwaring weddeschaal BA1 Wedden 28 kB - 1 p.
18-08-2010 Mobiliteit en terbeschikkingstelling Mobiliteit 12p - 180 Kb
02-08-2010 Toelage voor tweetaligheid Toelage 85 kB - 7 p.
22-04-2010 Code contract Opgaven der wijzigingen 106 kB - 2 p.
03-09-2009 Strafinrichtingen: meedelen uitzonderlijke prestaties via Excelbestand Interface 335 kB - 7 p.
24-03-2009 Lijsten Opgaven der wijzigingen 61 kB - 6 p.
09-06-2008 Contractuele personeelsleden-deeltijds contract Verloven en afwezigheden 36 kB - 3 p.
15-02-2008 Ontslagtoelagen kabinet Toelage 35 kB - 1 p.
30-11-2007 Weddecomplement-
4-dagenweek
Verloven en afwezigheden 25 kB - 1 p.
06-11-2007 Opgaven der wijzigingen - aandachtspunten Opgaven der wijzigingen 28 kB - 2 p.
02-10-2007 FOD Justitie: meedelen prestaties "Boden ter Terechtzitting" via Excelbestand Interface 170 kB - 4 p.
05-07-2007 SEPA (single euro payments area) Betalingen 38 kB - 2 p.
20-06-2007 Feestdagen tijdens ziekte of bevallingsverlof - aanpassing nota
19-06-2006
Verloven en afwezigheden 60 kB - 3 p.
30-06-2006 Bezoldiging carensdag Verloven en afwezigheden 96 kB - 2 p.
06-04-2006 Opgave der wijzigingen Dienstvoertuigen (bedrijfswagens) Dienstvoertuigen 86 kB - 2 p.

 

22-05-2006 Begindatum verminderde afwezigheden Verloven en afwezigheden 52 kB - 2 p.
06-04-2006 Opgave der wijzigingen (bedrijfswagens) Opgaven der wijzigingen 180 kB - 2 p.
19-09-2005 Vergoeding wegens begrafeniskosten Vergoedingen 166 kB - 3 p.
04-07-2005 Dienstvoertuigen (bedrijfswagens) Dienstvoertuigen 130 kB - 6 p.
30-06-2005 Weddeschalen managers Managers 55 kB - 2 p.
06-04-2005 Taalpremies Toelagen 62 kB - 2 p.
31-03-2005 Aanrekening achterstallen voorgaande jaren Aanrekeningen 37 kB - 1 p.
15-03-2005 Datums Opgaven der Wijzigingen Opgaven der wijzigingen 53 kB - 2 p.

 

Top van deze pagina

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be