U bent hier: Home > Publicaties

Publicaties

Deze publicaties zijn meestal pdf-documenten!

U heeft dus een programma nodig heeft dat pdf-documenten kan lezen.
 

Hier vindt u de publicaties die niet meer actueel zijn:
Archief publicaties

Indien u geen pdf-lezer op uw computer heeft, kan u een gratis pdf-lezer op uw harde schijf installeren.

De formulieren worden geopend in een nieuw browservenster.

 

Wedden

Titel document Grootte
Berekening nettomaandwedde statutaire personeelsleden (26-03-2019)
347 kB - 30 p.
Berekening nettomaandwedde contractuele personeelsleden (26-03-2019)
339 kB - 30 p.
Werkbonus 05-09-2018
135 Kb - 16 p.
Werkbonus 01-06-2017
135 Kb - 16 p.
Werkbonus 14-02-2017
135 Kb - 16 p.
Barema wedden statutaire personeelsleden
(01-06-2016)
368 kB - 105 p.
Barema wedden contractuele personeelsleden
(01-06-2016)
184 kB - 59 p.
Werkbonus (04-08-2015)
135 Kb - 16 p.
Weddeschalen 01-01-2014 overzicht
32 kB - 2 p.
Weddeschalen 01-01-2014 detail
167 kB - 2 p.
Barema wedden statutaire personeelsleden
(01-01-2013)
368 kB - 105 p.
Barema wedden contractuele personeelsleden
(01-01-2013)
184 kB - 59 p.
Uitleg weddefiche statutaire personeelsleden

(14-09-2010)

553 Kb - 82 p.
Uitleg weddefiche contractuele personeelsleden

(27-09-2010)

578 Kb - 85 p.

 

Bedrijfsvoorheffing

Titel document Grootte

2018

Barema bedrijfsvoorheffing wedden vanaf 01.01.2019

 

2,98 MB - 136 p.
Tabel bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld 2019
(01-01-2019)
35 kB - 1 p.
Tabel bedrijfsvoorheffing - achterstallen voorgaande jaren (01-01-2018)
37 kB - 1 p.
Tabel bedrijfsvoorheffing - Premie voor competentie-ontwikkeling 2018 (01-01-2018)
37 kB - 1 p.
Tabel bedrijfsvoorheffing - Toelagen 2018 (01-01-2018)
37 kB - 1 p.
Tabel bedrijfsvoorheffing - Eindejaarstoelage 2018
(01-01-2018)
37 kB - 1 p.
Samenvatting codificatie bedrijfsvoorheffing
(01-01-2018)
25 kB - 1 p.
Barema bedrijfsvoorheffing pensioenen vanaf 01.01.2018
827 Kb - 31 p.

 

Vakantiegeld, eindejaarstoelage, competentietoelage

Titel document Grootte
Premie voor competentieontwikkeling 2018
147 kB - 12 p.
Berekening vakantiegeld 2019
153 kB - 24 p.
Berekening eindejaarstoelage 2016 (21-11-2015)
389 kB - 17 p.
Berekening premie voor competentieontwikkeling 2016 (05-09-2016)
147 kB - 12 p.
Lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de premie voor competentieontwikkeling
271 kB - 3 p.

 

Aanrekeningen

Titel document Grootte
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
177 kB - 6 p.
FOD Beleid en Ondersteuning
173 kB - 5 p.
FOD Justitie
234 kB - 21 p.
 FOD Binnenlandse zaken
530 kB - 16 p.
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (+ Internationale Samenwerking)
189 kB - 7 p.
FOD FinanciŽn
253 kB - 17 p.
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
201 kB - 8 p.
FOD Sociale Zekerheid
153 kB - 5 p.
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
158 kB - 7 p.
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
173 kB - 8 p.
FOD Mobiliteit en Vervoer
173 kB - 9 p.
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
142 kB - 4 p.
POD Wetenschapsbeleid
134 kB - 4 p.
Instituten en parastatalen
550 kB - 17 p.
Federale Politie
233 kB - 20 p.

 

Formulieren

Titel document Grootte
Model aanvraag berekening opzeggingsvergoeding 20170807
77 kb - 1p.
Model 1 Inlichtingenblad 20160624
63 kB - 2 p.
Model 2 Reservatie stamnummer 20160617
48 kB - 1 p.
Model 3 Stamnummers massareservatie 20160617
57 kB - 1 p.
Model 5 Opgave der wijzigingen 20160615
27 kB - 1 p.
Model 5ter Opgave der wijzigingen bedrijfswagens 20160615
76 kB - 1 p.
Model 12 Opgave tot uitbetaling van vergoeding wegens begrafeniskosten 20160622
54 kB - 1 p.
Regularisatie sociale zekerheidsbijdragen 20160615
47 kB - 1 p.
Aanvraag toelage en vergoeding 20160718
46 kB - 1 p.
Modelhandtekening Ordonnateurs 20181210
30 kB - 1 p.
Schaalbonificaties 18-02-2016
14 kB
Attest gezinslasten
 90 kB - 2 p.

 

Varia

Titel document Grootte
Werkkalender 2019 - week A/week B
15 kB - 2 p.
Werkkalender 2018 - week A/week B
15 kB - 2 p.
Werkkalender 2017 - week A/week B
15 kB - 2 p.
Werkkalender 2016 - week A/week B
15 kB - 2 p.
Samenvatting codificatie loopbaanincidenten
vanaf 01-01-2014
163 kB - 13 p.

 

Top van deze pagina

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be