U bent hier: Home > Indexaanpassing

Indexaanpassing?

MAART 2019 - Vanaf 1.10.2018 is de nieuwe verhogingscoŽfficiŽnt 1,7069

 

 

De consumptieprijsindex
(algemene index)

De consumptieprijsindex - of algemene index - meet de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren. De indexcijfers tonen de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

In principe zouden de prijzen van alle consumptiegoederen en -diensten genoteerd moeten worden. Dit is uiteraard niet mogelijk.
Daarom wordt er een korf met de belangrijkste goederen en diensten samengesteld.

Elke maand wordt de waarde van deze korf van goederen en diensten bepaald.

De waarde wordt uitgedrukt door consumptieprijsindex  ("de index").

Stijgen de prijzen van de producten en diensten, dan stijgt ook de algemene index.
 

De gezondheidsindex

Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van de consumptieprijsindex gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.


De afgevlakte gezondheidsindex

Het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden noemen we de afgevlakte (gezondheids)index.
Sinds 1994 bepaalt de afgevlakte index of de verhogingscoŽfficiŽnt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen, aangepast moet worden.

 

Bereikt of overstijgt de afgevlakte gezondheidsindex een bepaalde waarde ("de spilindex"), dan worden de lonen en sociale uitkeringen automatisch verhoogd. Dit noemen we de automatische indexering

 

BelgiŽ en Luxemburg zijn de enige landen ter wereld waar dit automatisme nog bestaat.

 

Voor de periode van april 2015 tot en met april 2016 werd de afgevlakte index bevroren op 100,66 (regeringsbeslissing tot "indexsprong") waardoor de verhogingscoŽfficiŽnt eenmalig niet aangepast werd.

Vanaf mei 2016 werd de blokkering opgeheven omdat de referentie-index de waarde 100,66 overschreed in april 2016 (zie hieronder).

 

De nieuwe afgevlakte index vanaf mei 2016 = het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden  x 98%

 

Voorbeeld berekening afgevlakte index mei 2018

Mei 2018 : het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden  x 98%

 

februari 2018 106,54
maart 2018 106,71
april 2018 106,89
mei 2018 106,99
Gemiddelde = 106,78 x 98% =
104,65

 

De te overschrijden spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd vastgelegd op 103,04 punten en werd in mei 2017 overschreden.
De nieuwe spilindex is vastgelegd op 105,10

 

Het referentie-indexcijfer (van april 2015 tot en met april 2016)

Het referentie-indexcijfer werd ingevoerd vanaf april 2015 om de indexsprong mogelijk te maken. Het referentie-indexcijfer = het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden  x 98%

 

Dit referentie-indexcijfer bepaalt de duur van de indexblokkering : de indexblokkering stopt wanneer de referentie-index de waarde 100,66 (= de geblokkeerde afgevlakte index) bereikt of overschrijdt. Dit gebeurde in april 2016.

 

Op dat ogenblik verdween de referentie-index en wordt er met een nieuwe afgevlakte index gewerkt.
De nieuwe afgevlakte index = het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden  x 98%

 

De te overschrijden spilindex

De spilindexcijfers fungeren als aanpassingsdrempels. Dit cijfer wordt op voorhand vastgelegd.
Als het gemiddelde van (de laatste 4 gezondheidsindexen x 98%) de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast.

De jongste overschrijding van de spilindex dateert van augustus 2018: dus aanpassing van de verhogingscoŽfficiŽnt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen
.
De nieuwe spilindex vanaf september 2018 is vastgelegd op 107,20

 

De indexering van de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare sector

Als deze spilindex bereikt of overschreden wordt, dan worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%.

Bijvoorbeeld: eind augustus 2018 werd de spilindex overschreden:

voor de ambtenaren in dienst is er een indexaanpassing voor de wedde van oktober 2018. September 2018 is een wachtmaand.

 

Chronologisch overzicht van de verhogingscoŽfficiŽnten

Overzicht van de verhogingscoŽfficiŽnten die vanaf 1.1.1990 gebruikt worden voor de berekening van de wedde.

 

Overzicht verhogingscoŽfficiŽnten wedde

Geldig vanaf Index Rang Geldig vanaf Index Rang
01/01/1990 1,0000 0 01/07/2003 1,3195 14
01/02/1990 1,0200 1 01/11/2004 1,3459 15
01/10/1990 1,0404 2 01/09/2005 1,3728 16
01/03/1991 1,0612 3 01/11/2006 1,4002 17
01/12/1991 1,0824 4 01/02/2008 1,4282 18
01/10/1992 1,1041 5 01/06/2008 1,4568 19
01/07/1993 1,1262 6 01/10/2008 1,4859 20
01/11/1994 1,1487 7 01/10/2010 1,5157 21
01/05/1996 1,1717 8 01/06/2011 1,5460 22
01/10/1997 1,1951 9 01/03/2012 1,5769 23
01/06/1999 1,2190 10 01/01/2013 1,6084 24
01/09/2000 1,2434 11 01/07/2016 1,6406 25
01/07/2001 1,2682 12 01/07/2017 1,6734 26
01/03/2002 1,2936 13 01/10/2018 1,7069 27

 

Voorbeeld berekening brutomaandwedde

Een ambtenaar heeft een jaarwedde van Ä 27 521,00.
 

Zijn brutomaandwedde voor de maand juli 2016 wordt als volgt berekend:

(27 521,00 x 1,6406)/12 = Ä 3 762,57

Zijn brutomaandwedde voor de maand juli 2017 wordt als volgt berekend:

(27 521,00 x 1,6734)/12 = Ä 3 837,80

Zijn brutomaandwedde voor de maand oktober 2018 wordt als volgt berekend:

(27 521,00 x 1,7069)/12 = Ä 3 914,63

 

 

Meer informatie

Meer informatie kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:

consumptieprijzen

 

 

Samengevat

Soorten indexcijfers:

         Indexcijfers der consumptieprijzen
= de waarde van een korf van goederen en diensten

         Gezondheidsindex
= de waarde van dezelfde korf van goederen en diensten maar zonder tabak, alcohol, diesel en benzine

         Afgevlakte index vanaf mei 2017
= het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden x 98%

         Referentieindexcijfer (periode van april 2015 t.e.m. april 2016)
= het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden x 98%

         Spilindex
= een waarde die op voorhand vastgelegd wordt.

Bij het bereiken of overschrijden van de spilindex
nieuwe spilindex = oude spilindex x 1,02 (specifieke berekeningswijze)

Aanpassing verhogingscoŽfficiŽnt
Als de afgevlakte index de spilindex bereikt of overschrijdt
aanpassing verhogingscoŽfficiŽnt (index) gebruikt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen.

De nieuwe verhogingscoŽfficiŽnt
= (1,02)n waarbij n = de rang of het aantal indexaanpassingen sinds 1.1.1990

Index oktober 2018 = (1,02)27 = 1,7069

 

Naar top van deze pagina.

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be