U bent hier: Home > Berekening wedde > Berekening wedde statutaire personeelsleden > Bijdrage F.O.P.

Berekening wedde statutaire personeelsleden

Bijdrage F.O.P.

F.O.P. is de afkorting van Fonds voor Overlevingspensioenen.

De bijdrage F.O.P. is een sociale zekerheidsbijdrage die gestort wordt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

 

Berekening:

 

Formule bijdrage F.O.P.

7,50% van het bruto onderworpen F.O.P. (*)

 

(*) Bruto onderworpen F.O.P. = brutomaandwedde
                                       + bonificatie(overgangsmaatregelen)
                                       + forfaitaire verhoging(overgangsmaatregelen)
                                       + aan F.O.P. onderworpen toelagen. (Is in de
                                           meeste gevallen gelijk aan de
                                           brutomaandwedde)
                                       + bonificatie + forfaitaire verhoging

Er zijn slechts enkele toelagen die onderworpen zijn aan de bijdrage F.O.P. (bijv. voordelen in natura toegekend aan huisbewaarders).

 

Enkele categorieën statutaire en stagedoende personeelsleden zijn vrijgesteld van de bijdrage FOP:

  • Bedienaars van de erediensten die niet in het huwelijk mogen treden
  • Plaatsvervangend rechters

Het resultaat van de berekening van de bijdrage F.O.P. wordt niet afgerond, d.w.z. alle cijfers na het 2de decimaal vallen weg.

 

Voorbeeld:

Een personeelslid heeft een brutomaandwedde van € 1 657,69.

 

Berekening bijdrage F.O.P.
 

€ 1 657,69 x 7,5% = € 124,32

 

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be