U bent hier: Home > Berekening wedde

Berekening wedde

De wedde van een statutair (stagedoend of vastbenoemd) personeelslid wordt op een andere manier berekend dan de wedde van een contractueel personeelslid.

Vooral op het gebied van de sociale zekerheidsbijdragen zijn er grote verschillen.

Wij geven voor beide groepen personeelsleden een algemeen overzicht van de weddeberekening van bruto- tot nettomaandwedde.

 

1.

Berekening wedde statutaire personeelsleden
2. Berekening wedde contractuele personeelsleden
 

Werkbonus

 

U kan deze informatie ook verkrijgen als brochure in PDF-formaat:
30 p. - 268 kB

Berekening nettomaandwedde statutaire personeelsleden (26-03-2019)

 

30 p. - 254kB

Berekening nettomaandwedde contractuele personeelsleden (26-03-2019)

( - 16p - 133kb)

Werkbonus

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be