U bent hier: Home > Infoflash > 03-02-2017

Infoflash 03-02-2017

Mogelijk geen bedrijfsvoorheffing op uitzonderlijke prestaties

Zie ook:
Lees ook onze overige infoflashes!

 

 

Door een technisch probleem werd er door PersoPoint bij de berekening van de uitzonderlijke prestaties (nachturen, weekenduren, …) die betaald werden op 30.1.2017 mogelijk geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Hierdoor ontvangen de betrokken personeelsleden een hoger netto bedrag.

 

Aangezien het bedrijfsvoorheffing betreft, zal PersoPoint geen herberekening doen.

 

Een gevolg is dat de betrokken personeelsleden een lagere som bedrijfsvoorheffing op hun fiscale fiche inkomsten 2017 zullen hebben.
Een regularisatie zal gebeuren bij de afrekening van de belastingaangifte van de inkomsten van 2017: het bedrag dat u nu netto meer ontvangen heeft, zal het bedrag zijn

 

  • dat u minder terugkrijgt

  • dat u moet bijbetalen

bij de afrekening van uw inkomsten 2017 met de Directe Belastingen.

 

 

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
Fax +32(0)257 958 55 -- E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be