U bent hier: Home > Indexaanpassing

Indexaanpassing?

FEBRUARI 2015 - spilindex 101,02 werd niet overschreden, dus geen aanpassing verhogingscoŽfficient

 

Het indexcijfer van de consumptieprijzen (algemene index)

Het indexcijfer van de consumptieprijzen - of algemene index - meet de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren. De indexcijfers tonen de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

In principe zouden de prijzen van alle consumptiegoederen en -diensten genoteerd moeten worden. Dit is uiteraard niet mogelijk.
Daarom wordt er een korf met de belangrijkste goederen en diensten samengesteld.

Elke maand wordt de waarde van deze korf van goederen en diensten bepaald.

De waarde wordt uitgedrukt door het indexcijfer van de consumptieprijzen ("de index").

Stijgen de prijzen van de producten en diensten, dan stijgt ook de algemene index.
Bereikt of overstijgt de algemene index een bepaalde waarde ("de spilindex"), dan worden de lonen en sociale uitkeringen automatisch verhoogd. Dit noemen we de automatische indexering.

BelgiŽ en Luxemburg zijn de enige landen ter wereld waar dit automatisme nog bestaat.

 

De gezondheidsindex

Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijzen gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.


De afgevlakte index

Het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden noemen we de afgevlakte index.
Sinds 1994 bepaalt de afgevlakte index of de verhogingscoŽfficiŽnt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen, aangepast moet worden.

 

Voorbeeld berekening afgevlakte index

September 2013: het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden =

 

juni 2013 121,01
juli 2013 121,06
augustus 2013 120,89
september 2013 120,81
Gemiddelde = 120,94

 

De te overschrijden spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd voor september 2013 vastgelegd op 122,01 punten.
 

De te overschrijden spilindex

De spilindexcijfers fungeren als aanpassingsdrempels. Dit cijfer wordt op voorhand vastgelegd.
Als het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast.

De jongste overschrijding van de spilindex dateert van november 2012: dus aanpassing van de verhogingscoŽfficiŽnt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen.
 

Vanaf 1.1.2014 is de nieuwe spilindex vastgelegd op 101,02.

 

De indexering van de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare sector

Als deze spilindex bereikt of overschreden wordt, dan worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%.

Bijvoorbeeld: eind november 2012 werd de spilindex overschreden:

 • Voor de ambtenaren in dienst is er een indexaanpassing voor de wedde van januari 2013. December 2012 is een wachtmaand.
 • Voor de gepensioneerde ambtenaren maakt men een onderscheid tussen:
   
  • De pensioenen uitbetaald op het einde van de maand: er is een indexaanpassing voor het pensioen van december 2012, dat uitbetaald wordt op 2 januari 2013.
  • De pensioenen die vooraf uitbetaald worden: er is een indexaanpassing voor het pensioen van de maand januari 2013, dat uitbetaald wordt op 2 januari 2013.
   voor de voorafbetaalde pensioenen is er geen indexaanpassing van het pensioen van de maand december 2012.

Chronologisch overzicht van de verhogingscoŽfficiŽnten

Overzicht van de verhogingscoŽfficiŽnten die vanaf 1.1.1990 gebruikt worden voor de berekening van de wedde.

 

Overzicht verhogingscoŽfficiŽnten wedde

Geldig vanaf Index Rang Geldig vanaf Index Rang
01/01/1990 1,0000 0 01/03/2002 1,2936 13
01/02/1990 1,0200 1 01/07/2003 1,3195 14
01/10/1990 1,0404 2 01/11/2004 1,3459 15
01/03/1991 1,0612 3 01/09/2005 1,3728 16
01/12/1991 1,0824 4 01/11/2006 1,4002 17
01/10/1992 1,1041 5 01/02/2008 1,4282 18
01/07/1993 1,1262 6 01/06/2008 1,4568 19
01/11/1994 1,1487 7 01/10/2008 1,4859 20
01/05/1996 1,1717 8 01/10/2010 1,5157 21
01/10/1997 1,1951 9 01/06/2011 1,5460 22
01/06/1999 1,2190 10 01/03/2012 1,5769 23
01/09/2000 1,2434 11 01/01/2013 1,6084 24
01/07/2001 1,2682 12      

 

Voorbeeld berekening brutomaandwedde

Een ambtenaar heeft een jaarwedde van Ä 27 521,00.
 

Zijn brutomaandwedde voor de maand maart 2012 wordt als volgt berekend:

(27 521,00 x 1,5769)/12 = Ä 3 616,48

Zijn brutomaandwedde voor de maand januari 2013 wordt als volgt berekend:

(27 521,00 x 1,6084)/12 = Ä 3 688,73

Meer informatie

Meer informatie kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: consumptieprijzen

 

Samengevat

Soorten indexcijfers:

 • Indexcijfers der consumptieprijzen
  = de waarde van een korf van goederen en diensten
 • Gezondheidsindex
  = de waarde van dezelfde korf van goederen en diensten maar zonder tabak, alcohol, diesel en benzine
 • Afgevlakte index
  = het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden
 • Spilindex
  = een waarde die op voorhand vastgelegd wordt.

  Bij het bereiken of overschrijden van de spilindex
  nieuwe spilindex = oude spilindex x 1,02 (specifieke berekeningswijze)
 • Aanpassing verhogingscoŽfficiŽnt
  Als de afgevlakte index de spilindex bereikt of overschrijdt
  aanpassing verhogingscoŽfficiŽnt (index) gebruikt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen.

  De nieuwe verhogingscoŽfficiŽnt
  = (1,02)n waarbij n = de rang of het aantal indexaanpassingen sinds 1.1.1990

  Index januari 2013 = (1,02)24 = 1,6084

 

Naar top van deze pagina.

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Kunstlaan 30 B-1040 Brussel
Fax +32(0)257 958 55 -- E-mail: infowedden.thesaurie@minfin.fed.be
Website: http://wedden.fgov.be