U bent hier: Home

Dienst BETALINGEN
wedden overheidspersoneel

 

 

 


Vanaf 1 januari 2016 wordt PersoPoint verantwoordelijk voor de berekening en betaling van de wedde van statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende(federale) overheidsdiensten.

Met vragen over uw loopbaan of verloven en afwezigheden kan u zich tot uw personeelsdienst wenden.

 

 

 

BETALING EINDEJAARSTOELAGE 2015
 OP 16 DECEMBER 2015

 

Raadpleeg uw fiscale fiche(s) en uw weddefiche van november 2015 op

www.myminfin.be Naar MyMinfin met authenticatie

 

Hiervoor heeft u nodig:

  • ofwel uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer
  • ofwel uw gebruikersnaam, wachtwoord en token van Tax-on-web

Als u aangelogd bent, gaat u eerst naar het tabblad "Inkomen en fiscaliteit" en dan naar het tabblad "Openbaar ambtenaar".

 

 

Eindejaarstoelage 2015

Hoe wordt mijn eindejaarstoelage berekend?

 

Premie voor competentieontwikkeling 2015

Hoe wordt mijn premie voor competentieontwikkeling berekend?

 

Vakantiegeld 2015

Hoe wordt mijn vakantiegeld 2015 berekend?

 

Vragen en Antwoorden

In deze rubriek vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen over de wedden van het overheidspersoneel.


Wat staat er op mijn weddefiche?

Als uw wedde door de dienst Betalingen - Wedden betaald wordt, ontvangt u bij elke wijziging van uw wedde een weddefiche.

Uw weddefiche bevat een schat aan informatie.
Om de informatie die op uw weddefiche staat beter te begrijpen, bieden wij u twee brochures aan.
Lees meer ...

 

Hoe wordt mijn wedde berekend?

De algemene principes van de berekening van bruto naar netto haarfijn uiteengezet. Lees meer ...

 

 

Indexaanpassing?

Volg hier de evolutie van de indexcijfers
op de voet!
november 2015

 
Infoflash
04-08-2015

Werkbonus

 

06-08-2015

Aanpassing vermindering bedrijfsvoorheffing bij werkbonus

Nieuw op de site

Nieuwe publicaties:

Nieuwe aanrekeningen

18-11-2015

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

 

05-11-2015

FOD Personeel en Organisatie

 

05-11-2015

Nieuwe aanrekeningen

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 

03-08-2015

Werkbonus

 

19-05-2015
Werkkalender 2016 - week A/week B

 

 

Nieuwe dienstnota:

19-10-2015

Planning november en december 2015

 

18-05-2015

Vrijwaring oude wedde
 
Belangrijke datums
Betalingsdatum wedde 12.2015: 
04-01-2016 - 16u
Betalingsdatum  achterstallen en uitzonderlijke prestaties:
04-01-2016 - 16u
Datums waarop opdrachten bij de CDVU moeten toekomen voor de betaling van
04-01-2016:
23-11, 27-11, 04-12 en 10-12-2015

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Kunstlaan 30 B-1040 Brussel
Fax +32(0)257 958 55 -- E-mail: infowedden.thesaurie@minfin.fed.be
Website: http://wedden.fgov.be