U bent hier: Home

Dienst BETALINGEN
wedden overheidspersoneel

 

 

 


Vanaf 1 januari 2016 is PersoPoint verantwoordelijk voor de berekening en betaling van de wedde van statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende(federale) overheidsdiensten.

Met vragen over uw loopbaan of verloven en afwezigheden kan u zich tot uw personeelsdienst wenden.

 

 

 

BETALING VAKANTIEGELD 2017
 OP 18 MEI 2017

 

Raadpleeg uw
weddefiche van
april 2017 op

www.myminfin.be "Meld u aan"

 

Hiervoor heeft u nodig:

  • ofwel uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer
  • ofwel uw gebruikersnaam, beveiligingscode en wachtwoord

Als u aangelogd bent, gaat u naar "Mijn documenten"   "De documenten van de FOD FinanciŽn raadplegen die mij aanbelangen" "Wedden"

 

 

Vakantiegeld 2017

Hoe wordt mijn vakantiegeld 2017 berekend?

 

Eindejaarstoelage 2016

Hoe wordt mijn eindejaarstoelage berekend?

 

Premie voor competentieontwikkeling 2016

Hoe wordt mijn premie voor competentieontwikkeling berekend?

 

Vragen en Antwoorden

In deze rubriek vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen over de wedden van het overheidspersoneel.


Wat staat er op mijn weddefiche?

Als uw wedde door de dienst Betalingen - Wedden betaald wordt, ontvangt u bij elke wijziging van uw wedde een weddefiche.

Uw weddefiche bevat een schat aan informatie.
Om de informatie die op uw weddefiche staat beter te begrijpen, bieden wij u twee brochures aan.
Lees meer ...

 

Hoe wordt mijn wedde berekend?

De algemene principes van de berekening van bruto naar netto haarfijn uiteengezet. Lees meer ...

 

 

Indexaanpassing?

Volg hier de evolutie van de indexcijfers
op de voet!
April 2017

Infoflash

22-05-2017

Weddefiche enkel nog online vanaf juni 2017

 

03-02-2017

Mogelijk geen bedrijfsvoorheffing op uitzonderlijke prestaties

Nieuw op de site

Nieuwe publicaties:

12-04-2017

Berekening vakantiegeld 2017

 

03-04-2017

Nieuwe  brochure "Fiscale fiches 2017"

 

14-02-2017

Werkbonus

 

18-01-2017

Barema Bedrijfsvoorheffing bezoldigingen vanaf 2017

 

Nieuwe aanrekeningen

09-05-2017

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelings-samenwerking (+ Internationale Samenwerking)

 

11-04-2017

FOD Binnenlandse Zaken

 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

 

Nieuwe dienstnota:

19-05-2017

Planning juli en augustus 2017

 

12-05-2017

Jobstudenten vanaf 2017-01-01
2de aanpassing 12.05.2017

 

02-05-2017

Controlebestanden begindatum bonificaties 02-05-2017

 

03-04-2017

Controlebestand bonificaties 03-04-2017

 

29-03-2017

Forfaitaire tussentijdse weddeverhogingen - Controle weddeverhogingen aanpassingen 29-03-2017

 

21-03-2017

Planning mei en juni 2017

 

01-03-2017

Opdrachten betaling schaalbonificaties vanaf 01-01-2017 aanpassingen 01-03-2017

 

28-02-2017

Bevorderingen Opgave der Wijzigingen

 

31-01-2017

Planning maart en april 2017

 

06-12-2016

Digitalisering Geschillendossiers

 

17-10-2016

Opgaven der Wijzigingen digitaal

 

12-04-2016

Rijksregistersnummers
bij toekenning
stamnummers

 
Belangrijke datums
Betalingsdatum wedde 05.2017: 
30-05-2017 - 16u
Betalingsdatum  achterstallen en uitzonderlijke prestaties:
30-05-2017 - 16u
Datums waarop de opdrachten bij PersoPoint moeten toekomen voor de betaling van
29-06-2017:
22-05, 31-05, 07-06 en 14-06-2017

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
Fax +32(0)257 958 55 -- E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be