U bent hier: Home

Dienst BETALINGEN
wedden overheidspersoneel

 

 

 


Vanaf 1 januari 2016 is PersoPoint verantwoordelijk voor de berekening en betaling van de wedde van statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende(federale) overheidsdiensten.

Met vragen over uw loopbaan of verloven en afwezigheden kan u zich tot uw personeelsdienst wenden.

 

 

 

Fiscale fiches 2018 - inkomsten 2017

 

lees verder...

 

DE NIEUWE WEBSITE VAN PERSOPOINT IS ONLINE !

WWW.PERSOPOINT.BE
 

 De komende maanden wordt de informatie op www.wedden.fgov.be
systematisch overgeheveld naar de nieuwe website. Opgelet: blijf voorlopig ook de weddensite consulteren!

 

Raadpleeg uw
weddefiche van
juni 2018 op

www.myminfin.be "Meld u aan"

 

Hiervoor heeft u nodig:

  • ofwel uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer
  • ofwel uw gebruikersnaam, beveiligingscode en wachtwoord

Als u aangelogd bent, gaat u naar "Mijn documenten"   "De documenten van de FOD FinanciŽn raadplegen die mij aanbelangen" "Wedden"

 

 

Vakantiegeld 2018

Hoe wordt mijn vakantiegeld 2018 berekend?

 

Eindejaarstoelage 2017

Hoe wordt mijn eindejaarstoelage berekend?

 

Premie voor competentieontwikkeling 2017

Hoe wordt mijn premie voor competentieontwikkeling berekend?

 

Vragen en Antwoorden

In deze rubriek vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen over de wedden van het overheidspersoneel.


Wat staat er op mijn weddefiche?

Als uw wedde door de dienst Betalingen - Wedden betaald wordt, ontvangt u bij elke wijziging van uw wedde een weddefiche.

Uw weddefiche bevat een schat aan informatie.
Om de informatie die op uw weddefiche staat beter te begrijpen, bieden wij u twee brochures aan.
Lees meer ...

 

Hoe wordt mijn wedde berekend?

De algemene principes van de berekening van bruto naar netto haarfijn uiteengezet. Lees meer ...

 

 

Indexaanpassing?

Volg hier de evolutie van de indexcijfers
op de voet!
Juni 2018

Infoflash

22-05-2017

Weddefiche enkel nog online vanaf juni 2017

Nieuw op de site

Nieuwe publicaties:

06-07-2018

Werkkalender 2019 - week A/week B

 

05-07-2018

Aanpassing aanrekeningen

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

 

05-07-2018

Aanpassing aanrekeningen

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (+ Internationale Samenwerking)

 

05-07-2018

Aanpassing aanrekeningen

FOD FinanciŽn

 

14-06-2018

Aanpassing aanrekeningen

Instituten en parastatalen

 

14-06-2018

Aanpassing aanrekeningen

FOD Justitie

 

14-06-2018

Aanpassing aanrekeningen

Binnenlandse zaken

 

02-05-2018

Brochure betaling vakaniegeld 2018

 

29-01-2018

Barema bedrijfsvoorheffing wedden vanaf 01.01.2018

 

20-09-2017

Berekening wedde statutaire en contractuele personeelsleden

 

07-08-2017

Model aanvraag berekening opzeggingsvergoeding 20170807

 

28-08-2017

Werkkalender 2018 - week A/week B

 

Nieuwe dienstnota:

08-06-2018

Premie voor competentieontwikkeling 2018

 

05-06-2018

Opdrachten betaling bonificaties 05-06-2018

 

01-06-2018

Planning juli en augustus 2018

 

04-04-2018

Fiscale_fiches 2018

 

20-03-2018

Planning mei en juni 2018

 

28-08-2017

Nieuw formulier opzeggingsvergoeding 28.08.2017

 

11-07-2017

Opdrachten bataling bonificaties 11-07-2017

 

30-06-2017

Verbrekingsvergoedingen 30-06-2017

 

01-06-2017

Premie voor competentieontwikkeling 2017

 

29-05-2017

Digitalisering weddefiches 29-05-2017

 

15-05-2017

Formulier Regularisatie bijdragen sociale zekerheid_bij ontslag van statutair personeel 15.05.2017

 

12-05-2017

Jobstudenten vanaf 2017-01-01
2de aanpassing 12.05.2017

 

02-05-2017

Controlebestanden begindatum bonificaties 02-05-2017

 

03-04-2017

Controlebestand bonificaties 03-04-2017

 

29-03-2017

Forfaitaire tussentijdse weddeverhogingen - Controle weddeverhogingen aanpassingen 29-03-2017

 

01-03-2017

Opdrachten betaling schaalbonificaties vanaf 01-01-2017 aanpassingen 01-03-2017

 

28-02-2017

Bevorderingen Opgave der Wijzigingen

 

06-12-2016

Digitalisering Geschillendossiers

 

17-10-2016

Opgaven der Wijzigingen digitaal

 

12-04-2016

Rijksregistersnummers
bij toekenning
stamnummers

 
Belangrijke datums
Betalingsdatum wedde juli 2018: 
30-07-2018 - 16u
Betalingsdatum  achterstallen en uitzonderlijke prestaties:
30-07-2018 - 16u
Datums waarop de opdrachten bij PersoPoint moeten toekomen voor de betaling van
30-07-2018:
22-06, 29-06-2018 en 06-07, 16-07-2018

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be