U bent hier: Home

Dienst BETALINGEN
wedden overheidspersoneel

 

 

 


Vanaf 1 januari 2016 is PersoPoint verantwoordelijk voor de berekening en betaling van de wedde van statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende(federale) overheidsdiensten.

Met vragen over uw loopbaan of verloven en afwezigheden kan u zich tot uw personeelsdienst wenden.

 

 

 

BETALING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2016
 OP 29 SEPTEMBER 2016

 

 

Raadpleeg uw weddefiche van september 2016 op

www.myminfin.be Naar MyMinfin met authenticatie

 

Hiervoor heeft u nodig:

  • ofwel uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer
  • ofwel uw gebruikersnaam, wachtwoord en token van Tax-on-web

Als u aangelogd bent, gaat u eerst naar het tabblad "Inkomen en fiscaliteit" en dan naar het tabblad "Openbaar ambtenaar".

 

 

Vakantiegeld 2016

Hoe wordt mijn vakantiegeld 2016 berekend?

 

Eindejaarstoelage 2015

Hoe wordt mijn eindejaarstoelage berekend?

 

Premie voor competentieontwikkeling 2015

Hoe wordt mijn premie voor competentieontwikkeling berekend?

 

Vragen en Antwoorden

In deze rubriek vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen over de wedden van het overheidspersoneel.


Wat staat er op mijn weddefiche?

Als uw wedde door de dienst Betalingen - Wedden betaald wordt, ontvangt u bij elke wijziging van uw wedde een weddefiche.

Uw weddefiche bevat een schat aan informatie.
Om de informatie die op uw weddefiche staat beter te begrijpen, bieden wij u twee brochures aan.
Lees meer ...

 

Hoe wordt mijn wedde berekend?

De algemene principes van de berekening van bruto naar netto haarfijn uiteengezet. Lees meer ...

 

 

Indexaanpassing?

Volg hier de evolutie van de indexcijfers
op de voet!
September 2016

 
Infoflash
13-09-2016

Fiscale fiches "Vernietigt en vervangt"

Nieuw op de site

Nieuwe publicaties:

07-09-2016

Aanpassing brochure Werkbonus

Werkbonus

 

Nieuwe aanrekeningen

03-10-2016

FOD FinanciŽn

 

02-08-2016

Barema wedden statutaire personeelsleden
(01-06-2016)

 

Barema wedden contractuele personeelsleden
(01-06-2016)

 

Nieuwe dienstnota:

17-10-2016

Opgaven der Wijzigingen digitaal

 

10-10-2016

Planning november en december 2016

 

13-07-2016

Planning september en oktober 2016

 

19-04-2016

Controlelijsten
type loopbaan

 

12-04-2016

Rijksregistersnummers
bij toekenning
stamnummers

 

19-02-2016

Schaalbonificaties
vanaf 01-01-2016

 
Belangrijke datums
Betalingsdatum wedde 10.2016: 
28-10-2016 - 16u
Betalingsdatum  achterstallen en uitzonderlijke prestaties:
28-10-2016 - 16u
Datums waarop de opdrachten bij PersoPoint moeten toekomen voor de betaling van
29-11-2016:
24-10, 31-10, 07-11 en 14-11-2016

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
Fax +32(0)257 958 55 -- E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be