U bent hier: Home > Vakantiegeld
> Vakantiegeld 2017 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Vakantiegeld 2017 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Referentieperiode

De prestaties van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

 

Berekeningswijze

Schema berekeningswijze vakantiegeld

 

Brutovakantiegeld bij volledige prestaties

= 92% x (brutomaandwedde maart 2017 bij volledige prestaties + haard- of standplaatstoelage maart 2017 bij volledige prestaties)

 

Prestaties

De referentieperiode voor het vakantiegeld 2017 loopt van 1 januari 2016 t.e.m. 31 december 2016. Indien u tijdens deze periode een wedde ontving, heeft u recht op vakantiegeld.
Het vakantiegeld wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt pro rata verminderd bij onvolledige prestaties. Voor het ganse jaar heeft men dus uiteindelijk een te betalen breuk gelijk aan x/360sten.

Lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op het vakantiegeld (Federaal) ( - 64 kB - 3 blz.)

 

Vermindering 13,07%

Sinds 1984 wordt het brutovakantiegeld met 13,07% verminderd.

 

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld wordt forfaitair berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (dus geen berekening van de bedrijfsvoorheffing volgens het barema bedrijfsvoorheffing op de wedde).
 

Meer uitleg over de berekeningswijze en de tabel bedrijfsvoorheffing
op het vakantiegeld.

 

Nettovakantiegeld

Dit is het bedrag dat op 18 mei 2017 betaald wordt.

 

Wettelijke basis

5 juni 2008. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

 

Top van deze pagina

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
Fax +32(0)257 958 55 -- E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be