U bent hier: Home > Vakantiegeld > Berekening vakantiegeld 2016 federale overheid (92%)

Berekening vakantiegeld 2016
federale overheid (92%)

Referentieperiode

De prestaties van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

 

Berekeningswijze

Schema berekeningswijze vakantiegeld

  vast gedeelte
+ wijzigbaar gedeelte
+ Copernicuspremie
 
= brutovakantiegeld bij volledige prestaties
x prestaties
 
= brutovakantiegeld rekening houdend met prestaties
+ vakantiegeld op premie voor competentieontwikkeling
 
= te betalen brutovakantiegeld
- inhouding 13,07%
- bedrijfsvoorheffing
 
= nettovakantiegeld

 

Vast gedeelte

Het vast gedeelte van het vakantiegeld wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie).
Het vast gedeelte is voor iedereen gelijk, dus niet afhankelijk van de jaarwedde.

 

Opgelet: wel vermindering naargelang de prestaties.

 

Voor 2016 bedraagt het vast gedeelte € 1161,9241

 

Wijzigbaar gedeelte

Het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld is afhankelijk van de jaarwedde en het jaarbedrag van de haard- of standplaatstoelage van het personeelslid en wordt als volgt berekend:

 

= 1,1% x (brutojaarwedde van maart 2016
+ brutojaarbedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2016

  • Brutojaarwedde maart 2016 = jaarwedde maart 2016 x 1,6084 (*)
  • Brutojaarbedrag haard- of standplaatstoelage maart 2016 = jaarbedrag haard- of standplaatstoelage maart 2016 x 1,6084 (*)

(*) indexcoëfficiënt maart 2016

 

Copernicuspremie

De Copernicuspremie zorgt ervoor dat de personeelsleden uiteindelijk een vakantiegeld ontvangen dat 92% van hun brutomaandwedde van maart 2016 + 92% van hun brutomaandbedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2016 bedraagt.

Berekening Copernicuspremie:

 

(92% brutomaandwedde maart 2016 bij volledige prestaties)
+ 92% brutomaandbedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2016 – (vast + wijzigbaar gedeelte vakantiegeld)

 

Mandaathouders hebben geen recht op de copernicuspremie.

 

Prestaties

De referentieperiode voor het vakantiegeld 2016 loopt van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2015. Indien u tijdens deze periode een wedde ontving, heeft u recht op vakantiegeld.
Het vakantiegeld wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt pro rata verminderd bij onvolledige prestaties. Voor het ganse jaar heeft men dus uiteindelijk een te betalen breuk gelijk aan x/360sten.

Lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op het vakantiegeld (Federaal) ( - 64 kB - 3 blz.)

 

Vakantiegeld op de premie voor competentieontwikkeling

Indien u een competentietoelage krijgt, heeft u ook recht op vakantiegeld op die competentietoelage. Dit bijkomend bedrag vakantiegeld wordt als volgt berekend:

 

= effectief betaald brutobedrag premie voor
competentieontwikkeling 2015 x 92%

12

 

Inhouding 13,07%

Op het vakantiegeld wordt er een inhouding van 13,07% gedaan.

 

(bruto vakantiegeld + het supplement premie voor competentieontwikkeling) x 13,07%

Deze inhouding wordt, zowel voor de statutaire als voor contractuele  personeelsleden, aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid(RSZ) gestort.

 

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld wordt forfaitair berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (dus geen berekening van de bedrijfsvoorheffing volgens het barema bedrijfsvoorheffing op de wedde).
 

Meer uitleg over de berekeningswijze en de tabel bedrijfsvoorheffing
op het vakantiegeld.

 

Nettovakantiegeld

Dit is het bedrag dat op 19 mei 2016 betaald wordt.

 

Voorbeeld berekening vakantiegeld

 

Wettelijke basis

  • Koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur.
  • Koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen.
  • Omzendbrief van 17 maart 2016 - vakantiegeld 2016

Top van deze pagina

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
Fax +32(0)257 958 55 -- E-mail: infowedden.thesaurie@minfin.fed.be
Website: http://wedden.fgov.be